Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

První nádoby na bioodpad z bytů

V hlavním městě začal pilotní projekt, jehož cílem je především ověření možností třídění tzv. bioodpadu, který je nyní převážně odkládán do nádob na směsný odpad. Směsný komunální odpad je dle celorepublikového průzkumu tvořen až ze 41 % biologicky rozložitelnou složkou.

První nádoby jsou rozmístěny také u vybraných bytových domů v Praze 13 (v ul. Smíchovská, Anny Rybníčkové, Raichlova, Karla Kryla, Švejcarovo náměstí, Nad Dalejským údolím, Přeučilova, Rotavská, Červeňanského, Petrbokova, Eberova, Jaroslava Foglara). Do projektu je přímo zapojeno 33 bytových objektů, což čítá téměř 1 200 bytů. Sběr je zaměřen na rostlinnou složku bioodpadu, počítá se především s bioodpadem vznikajícím v kuchyních. V rámci projektu bylo rozmístěno 38 hnědých nádob, nejčastěji s objemem 240 litrů. Nádoby jsou zamčené, klíče mají jen domácnosti zapojené do projektu. Realizaci projektu, jehož doba trvání je stanovena na 1 rok, zajišťuje Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy ve spolupráci se společností Pražské služby, a.s. Výsledky a zkušenosti z projektu budou podkladem pro postupné zavádění celoplošného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu na území hlavního města Prahy.

-red-