Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Soutěž prověřila mladé cyklisty

Za účasti škol z Prahy 5 a 13 proběhlo ve čtvrtek 27. dubna na dopravním hřišti u ZŠ Bronzová oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Hlavním pořadatelem byla městská část Praha 13, na organizaci se podíleli také MČ Praha 5, Policie ČR, Český červený kříž a oddělení BESIP MD a TSK.

Soutěže se zúčastnila smíšená čtyřčlenná družstva tvořená vítězi základních kol. Soutěžící museli prokázat znalosti pravidel silničního provozu i první pomoci, poté následovala jízda zručnosti a jízda na dopravním hřišti. Přestože letos cyklistickému klání počasí moc nepřálo, podali všichni skvělé výkony.

Trojici nejlepších družstev v každé kategorii byly předány diplomy a vítězům, kteří nás budou reprezentovat v krajském (pražském) kole, jsme popřáli hodně úspěchů. A která družstva si vedla nejlépe? V kategorii 5.–6. ročníků vyhrála FZŠ Otokara Chlupa I. před ZŠ Bronzová I. a ZŠ Barrandov I. V kategorii 7.–8. ročník si nejlépe vedlo družstvo ZŠ Bronzová II., druhá byla ZŠ Kořenského II., třetí příčku obsadila ZŠ Barrandov II.

Na území Prahy 5 a Prahy 13 je celkem 22 základních škol. Ředitelé těch, kteří žádné družstvo do soutěže nevyslali, by se měli zamyslet nad důvody, které k tomu vedly.

Josef Zobal, předseda výboru pro dopravu a bezpečnost