Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Úřad bodoval

Druhý ročník soutěže ministerstva vnitra Přívětivý úřad v kategorii obcí s rozšířenou působností dopadl pro Prahu 13 velmi dobře. Umístili jsme se na 3. příčce hned za městskými částmi Praha 18 a Praha 6.

Průzkum, na jehož základě byly výsledky vyhlášeny, probíhal formou on-line dotazníku, který se skládal z 56 otázek. Dotazník byl začátkem března rozeslán 205 obcím a 22 městs kým částem hl. města Prahy. Kritéria, na která zástupci obcí odpovídali, byla rozdělena do pěti kategorií: dostupnost úřadu pro občany, transparentnost úřadu, komunikace úřadu, řízení kvality ve veřejné správě a další aktivity úřadu.

Průzkum ukázal, že celkem 62 % úřadů je bezbariérových, pro rodiče malých dětí je také důležitým aspektem přítomnost dětského koutku nebo přebalovacích pultů. Znakem přívětivého úřadu je také transparentnost či otevřenost úřadu. Základním bodem jsou pak materiály a dokumenty úřadu, které je možno snadno dohledat v čitelných formátech na webových stránkách města ke stažení.

Vést otevřenou komunikaci mezi úřadem na jedné straně a občanem na straně druhé je rovněž důležitým měřítkem přívětivosti úřadu. Klasickým nástrojem je v dnešní době zpravodaj, jehož podoba je za léta vydávání v naší městské části na velmi vysoké úrovni.

Praha 13 se pravidelně stará o komunikační kanály, jako jsou sociální sítě, webová stránka a mobilní aplikace. Body jsme získali také za možnosti on-line objednávání na konkrétní termín, aplikaci rozklikávacího rozpočtu a za další kritéria.

Zůstat přívětivým úřadem směrem k veřejnosti pro nás zůstává i nadále prioritou.

Eva Libigerová