Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Slovo šéfredaktorky

Milí čtenáři STOPu, také máte pocit, že čas letí nějak moc rychle? Je to chvilka, co jsme se společně se STOPem sešli po prázdninách a ejhle, další už klepou na dveře. Jistě jste už zaznamenali, že červnové číslo je o trochu silnější – má 44 stran. A co jsme pro vás do tohoto rozšířeného vydání připravili? Je toho opravdu hodně, protože jsme se snažili zařadit všechny došlé příspěvky, aby i další vydání, zářijové, bylo v rámci možností aktuální. Většinu z vás určitě zaujme Téma STOPu, které vám na několika stranách nabídne maximální množství v současné době dostupných informací k výstavbě Domu pro seniory. Jedna strana nestačila ani zprávám z oblasti sportu. Dočtete se například o tradičním hokejbalovém turnaji základních škol s názvem Hokejbal proti drogám 2018, o mistrovských titulech, které vybojovaly naše gymnastky a volejbalistky nebo o benefiční sportovní akci Halda. Výtěžek z této akce ve vý - ši 145 780 Kč byl prostřednictvím projektu Sport pomáhá věnován na podporu sociálně hendikepovaných dětí. Takové zprávy zařazujeme obzvlášť rádi. Snad vás zaujme také rozhovor s paní Jitkou Dosoudilovou, jejíž výstava digitálních koláží v atriu radnice vzbudila velký ohlas, nebo některá z pozvánek na výlet. Určitě nepřehlédněte pestrý Kalendář akcí, kam jsme zařadili nejen zajímavé prázdninové akce, ale i ty, které se uskuteční začátkem září. Za celou redakci vám přeji nádherné léto, prázdniny a dovolené plné sluníčka, pohody a odpočinku a těším se na shledanou u zářijového vydání vašeho zpravodaje.

Eva Černá, šéfredaktorka