Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Likvidace stromů v Bellušově ulici

V Bellušově ulici došlo v březnu a dubnu k likvidaci stromů. Rovněž byly vyřezány keře ve valu zeleně okolo parkoviště v ulici Holýšovská. Proč k tomu došlo?

Ke kácení zeleně ve kterékoli části Prahy 13 se snažíme vždy přistupovat s největší citlivostí a ohledem. K odstranění stromů v Bellušově ulici došlo z důvodu nutného rozšíření parkovacích míst, kdy aktuální stav parkování byl velmi nevyhovující. Projektová dokumentace počítá s rozšířením o 59 parkovacích stání. K vytvoření navržených oboustranných kolmých stání je bohužel zapotřebí stavebních úprav, které se samozřejmě dotýkají části vozovek, chodníků a také zeleně. V rámci těchto úprav budou plochy zeleně mírně zmenšeny, avšak znovu osázeny výsadbou dle návrhu projektanta. Tento návrh vyšel z platných norem a předpisů. Kácení dřevin bylo povoleno rozhodnutím Odboru životního prostředí naší městské části. Projektant navrhl v celém pásu výsadbu 57 kusů nových stromů (javor mléč, dub letní a habr). Při realizaci dokončovacích prací a po výsadbě nových stromů budeme ještě hledat možnosti, jak vhodně doplnit navrženou výsadbu stromů keři.

Ve svém dotazu také zmiňujete prořezání keřů okolo parkoviště v ulici Holýšovská. Zde došlo v měsíci březnu k údržbě valu zeleně, kde se nacházely suché, tzv. podlimitní dřeviny, které byly odstraněny. K tomuto kroku došlo vzhledem k jejich malé velikosti, protože jiný řez by zde neměl význam.

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13