Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Úřední hodiny Úřadu městské části Praha 13 se nemění

Úřední hodiny o letních prázdninách zůstávají také letos neměnné. Své záležitosti si můžete přijít vyřídit vždy v pondělí a středu od 8.00 do 18.00, v úterý a čtvrtek vždy od 8.00 do 13.00. Vyřízení občanských průkazů, cestovních dokladů, ověřování, informace, využití služeb CzechPoint a pokladny je možné také v pátek od 8.00 do 13.00. Podatelna je občanům k dispozici vždy v pondělí a středu od 8.00 do 18.00, úterý a čtvrtek od 8.00 do 16.00 a v pátek od 8.00 do 14.30. V budově radnice sídlí také Úřad práce ČR, který je samostatným pracovištěm. Pracovní dobu Úřadu práce naleznete na www.praha13.cz/Uredni-hodiny.

-red-