Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

(Auf) Wiedersehen in Prag!

V polovině května proběhlo v naší ZŠ Mládí setkání v rámci dlouholetého partnerství s rakouskou Základní školou Groß Sankt Florian, která se nachází ve Štýrsku. Navštívilo nás osmnáct žáků a devět pedagogů. Zapojení žáci si už čtyři roky pravidelně dopisují pod vedením své třídní učitelky Anny Schönnegger s našimi žáky.

V dubnu 2018 se na půdě rakouské školy uskutečnilo první společné setkání. Během týdne jsme měli možnost poznat nejen život na vesnici, ale i přívětivost a laskavost našich rakouských přátel jak ve škole, tak v hostitelských rodinách. Několikaleté partnerství našich škol se ještě více utužilo a jen těžko jsme se loučili.

Letos proběhl na oplátku týdenní program u nás. Měli jsme připravený lákavý program, při kterém jsme si společně prohlédli nejen pamětihodnosti naší metropole, ale vyrazili jsme i na Karlštejn. Potěšilo nás i pozvání na radnici, kde nás a naše rakouské hosty vřele uvítal starosta David Vodrážka. Tímto bychom rádi poděkovali nejen městské části Praha 13, ale také Klubu přátel školy při ZŠ Mládí, žákům a učitelům, za nevšední zážitky a netradiční školní týden. Danke!

Ředitel školy Jaroslav Vodička a Iveta Pichlová