Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zvoneček zazvonil po dvacáté

Jubilejní dvacátý ročník soutěže v sólovém zpěvu, určené pro žáky základních škol a víceletých gymnázií, proběhl i letos v obřadní síni naší radnice. Pěvecké klání se letos konalo ve dnech 15. až 17. dubna a zúčastnilo se ho 71 dětí z devíti základních škol a Gymnázia Jaroslava Heyrovského. Porota udělila celkem deset prvních míst. Vítězové byli pozváni na tradiční závěrečný koncert. Ten proběhl ve čtvrtek 25. dubna a nadchnul nejen soutěžící, ale i rodiče, prarodiče a hosty.

Statisticky byla opět nejúspěšnější ZŠ Kuncova, za ní FZŠ s rozšířenou výukou jazyků Bronzová a dále s vyrovnanými výsledky FZŠ prof. Otokara Chlupa, ZŠ Klausova, Gymnázium Jaroslava Heyrovského a ZŠ Mohylová. Na koncertě vládla skvělá atmosféra, neboť výkony mladých zpěváků byly velmi profesionální. Velký dík patří nejen soutěžícím, ale i učitelům hudební výchovy, objektivní porotě a obětavým organizátorům. Hlavně ale rodičům, kteří své děti vedou k hudbě a zpěvu.

Bohdan Pardubický