Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dopravní soutěž mladých cyklistů


V úterý 7. května se na dopravním hřišti u ZŠ s RVJ Bronzová uskutečnilo oblastní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů, kterou každoročně vyhlašuje Ministerstvo dopravy ČR – BESIP. Na její organizaci se podílejí i Městská policie, Policie ČR, zástupci BESIP a MČ Praha 13. Zázemí pro soutěžící a organizátory soutěže poskytuje ZŠ Bronzová. Ve znalostech pravidel provozu na pozemních komunikacích, zásad poskytování první pomoci a jízdě zručnosti soutěžilo ve dvou kategoriích šest družstev.

V I. kategorii 10–12 let získala první místo FZŠ Trávníčkova ve složení Lucie Komůrková, Eliška Trojáčková, Filip Alexandr a Oleksiy Tokar. Druhé místo patří ZŠ Mládí, třetí ZŠ Bronzová. Ve II. kategorii zvítězila rovněž FZŠ Trávníčkova ve složení Eva Procházková, Tereza Magurová, Matyáš Závora a Lukáš Hladík. V jednotlivcích se na prvních místech umístili v I. kategorii Lucie Komůrková z FZŠ Trávníčkova a Vojtěch Polák ze ZŠ Mládí, ve druhé pak Aneta Kočembová ze ZŠ Bronzová a Lukáš Hladík z FZŠ Trávníčkova.

Dopolední klání bylo zakončeno slavnostním vyhlášením výsledků. Ceny spolu s pořadateli předali místostarostka Marcela Plesníková, radní Josef Zobal a zastupitel Vít Bobysud. Velké poděkování za perfektně zvládnutou organizaci soutěže patří strážmistru Jiřímu Dvořákovi z Městské policie Praha 13. Smutné je, že se této soutěže zúčastňuje jen malá část základních škol z naší městské části.

Josef Zobal