Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jsme akční – mezigenerační

Mezigenerační soužití je jedním z témat, kterým se aktivně věnuje místní Agenda 21. Jsme velmi rádi, že se daří realizovat programy, které pomáhají zlepšovat vztahy napříč všemi generacemi s důrazem na seniory. V úterý 16. dubna se v klubovně Střediska sociálních služeb Prahy 13 uskutečnila akce pod názvem Mezigenerační hry. Odpoledne plného deskových her se účastnilo několik dětí z místní základní školy, senioři z Klubu seniorů II i zástupci MA 21 naší městské části Aneta Ečeková Maršálová a Vít Bobysud. Společenské hry se staly příjemným prostředkem k vzájemnému obohacení, výměně zkušeností, respektování se. Odpoledne bylo završeno losováním o věcné ceny a každý účastník Mezigeneračních her obdržel diplom za účast. Další „mezigenerační odpoledne“ se uskuteční na podzim. Zájemci se mohou již nyní hlásit na zelenkovah@p13.mepnet.cz.

Hana Zelenková, koordinátorka MA 21