Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vzpomínky pamětníků ožijí

Žákovský tým ze ZŠ Janského s pamětníkem Miroslavem Studeným

Ve čtvrtek 20. června od 16 hodin se ve společenském sále ZŠ Janského uskuteční slavnostní prezentace projektu Příběhy našich sousedů. Ten přibližuje vzpomínky čtyř pamětníků z Prahy 13, jejichž životy ovlivnily dějinné události 20. století, které se odehrály na území České republiky. Do projektu se zapojily celkem čtyři žákovské týmy ze ZŠ Janského a FZŠ Brdičkova. Nejprve natáčely vyprávění místních pamětníků a dohledávaly dokumentární materiály k jejich příběhům. Ze shromážděných podkladů pak vytvořily vlastní dokumentární díla, která odborné i široké veřejnosti představí právě na slavnostní prezentaci.

Děti zpovídaly například první českou orientalistku Zoricu Dubovskou, paní Janu Valáškovou, která žákům přiblížila boje na barikádách během Pražského povstání nebo celoživotního člena Sokola Jinonice pana Miroslava Studeného.

Do projektu Příběhy našich sousedů se v celé ČR zapojilo už 663 škol s 4 276 žáky a studenty, kteří zdokumentovali už 1 015 pamětnických příběhů. Výsledné dokumenty je možné zhlédnout na www.pribehynasichsousedu.cz.

Alžběta Poláková