Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

MIŠ v Mohylce

Nejde ani o hlodavce, i když chovu zvířat se ve škole také věnujeme, ani o hrubou chybu. V našem případě jde o Program pro školy, který pomáhá zamezit šikaně a snižovat její následky (MIŠ = MInimalizace Šikany). Za podpory MHMP prošel celý pedagogický sbor všemi třemi moduly 54 hodinového kurzu, kde jsme se naučili posoudit, co je projev šikany a co ne, rozumět projevům chování, které mohou být projevem šikany, určit konkrétní stádium – závažnost šikany podle projevů a adekvátně zasáhnout a umět si vyžádat konkrétní podporu. Z těchto získaných vědomostí budeme čerpat při vytváření klimatu naší školy. Spolupráce a kamarádství jsou pro nás v Mohylce na předním místě.

Martina Štychová, ředitelka školy