Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Program klubu seniorů červen 2019

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)

3. 6.

Hanzelka a Zikmund – video

10. 6.

Hvězdy stříbrného plátna

Počítače DS Lukáš (pro členy KS I)

17. 6.

75. výročí invaze spojeneckých vojsk

24. 6.

Zakončení sezony

František Kundrát, vedoucí klubu, tel. 736 413 465

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)

4. 6.

O založení a historii budovy Národního muzea přijde informovat paní Majka Novotná

11. 6.

Vrátíme se k našemu květnovému výletu a po jeho zhodnocení si dáme vědomostní test

18. 6.

Místostarosta Petr Zeman nám při kávě poví o své práci a odpoví na otázky našich členů

25. 6.

Předprázdninové setkání nám zpříjemní hudební duo Proč ne

Těším se na opětovné setkání 3. září a přeji všem příjemné prožití prázdnin.

Alena Dušková, vedoucí klubu, tel. 606 589 929

Klub seniorů III (středa 13 – 16 hod.)

5. 6.

Jedeme na zájezd do sklárny Bohemia v Poděbradech, potom si prohlédneme lázeňské město

12. 6.

Oslavíme významné jubileum tří členek

19. 6.

Při kávě a čaji zhodnotíme činnost klubu seniorů III za I. pololetí letošního roku

26. 6.

Při závěrečném setkání před prázdninami nám na klávesy zahraje Miloš Procházka

Helena Hrdoušková, vedoucí klubu, tel. 777 755 740

Klub seniorů a přátel Vidoule

Klub seniorů a přátel Vidoule se schází každou první středu v měsíci od 14.30 hodin v restauraci U Petrů, Jindrova 280.

František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

Klub seniorů staré Stodůlky

Scházíme se každý čtvrtek od 14 hodin. Program přizpůsobujeme přání členů klubu, nechybí ani povídání u kávy.

Eva Leflerová, vedoucí klubu, tel. 732 135 014

Senior klub X

Klub seniorů se schází pravidelně každou středu od 15.00 do 17.00 hodin v klubovně v Heranově ul. 1547/7.

5. 6.

Historie Národního divadla

12. 6.

Božena Němcová

19. 6.

Květiny a byliny

26. 6.

Rodina Rottova

Jaroslav Šikula, vedoucí klubu, tel. 603 461 311

Klub seniorů XI

Scházíme se každé pondělí od 14 do 16 hodin v klubu seniorů v Heranově ulici 1547/7 ve Stodůlkách.

Program: Numerologie – životní čísla, volná zábava u kávy

Jana Patrmanová, vedoucí klubu, tel. 723 630 813

Klub seniorů XIII

Scházíme se každé úterý od 13.00 do 15.00 hodin v salonku restaurace Pod radnicí.

4. 6.

Posezení u kávy v klubovně

11. 6.

Výlet do Poděbrad

18. 6.

Nordic Walking – Obora Hvězda

27. 6.

Prohlídka Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Helena Kubíková, vedoucí klubu, tel. 737 226 512