Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

První letošní závody jsou za námi

Sportovní sezona začala, takže třebonický areál rychle ožil. Uskutečnil se zde už tradiční memoriál Vlastimila Nového a Milana Bubníka v požárních útocích dospělých. Nejlépe si vedly celky z Horních Měcholup, které zvítězily jak mezi muži, tak mezi ženami. Děti finišovaly s přípravou na závody hry Plamen, které je čekaly na konci května. Jak se umístily, se dozvíte v příštím čísle. V červnu již začínají trénovat na podzimní část roku.

Také letos jsme se s dětmi a sborem zapojili do Českého dne proti rakovině – sbírkové akce Ligy proti rakovině Praha a na příslušné konto jsme společně odeslali 1 100 Kč. A teď mi dovolte, abych zmínila pár akcí, které byste si možná už teď rádi poznamenali do kalendáře.

Předposlední prázdninový den se budou v Třebonicích u rybníka konat další Třebonické letní hry. Jestli se chcete dobře pobavit, tak určitě přijďte. A kdybyste k tomu ještě chtěli přidat kapku soutěžení v netradičních sportovních disciplínách, tak se přihlaste. V tříčlenných družstvech mohou závodit všichni od 15 let výše. O pár dnů později – 7. září proběhne už 43. ročník Memoriálu Josefa Holečka.

Ve sportovním areálu budou závodit děti, ženy a muži ve štafetách a požárním útoku. Věřím, že všichni příznivci požárního sportu pozvání třebonických hasičů přijmou.

Všem přejeme léto plné sluníčka a odpočinku a v zářijovém čísle opět na shledanou.

Marta Horáková, starostka SDH Třebonice