Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zahájení soutěží mladých hasičů

Mladí hasiči začali letošní soutěžní sezonu trochu dál od Prahy. Vyrazili jsme k Železnému Brodu na 8. ročník Bzovsko-těpeřského Poháru mladých hasičů, které v sobotu 4. května pořádaly SDH Bzí a SDH Těpeře. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – mladších a starších žáků. Soutěžními disciplínami byly štafeta požárních dvojic, požární útok CTIF (pouze kategorie starší) a požární útok. I když nám počasí příliš nepřálo, podařilo se v kategorii mladších žáků vyhrát obě disciplíny a odvezli jsme si celkové vítězství. K večeři pak byly opékané špekáčky a sladký dort, které děti vyhrály.

Druhý den jsme ještě podnikli výlet na blízké hrady Frýdštejn a Valečov. Jménem SDH vám přeji příjemné prožití času prázdnin a dovolených, zachovejte nám přízeň a všechny už nyní zvu na tradiční soutěž Stodůlecký vodník, která se uskuteční 7. září v Centrálním parku u Stodůleckého rybníka. Soutěž se skládá ze dvou částí – plavby na raftu po rybníku a požárního útoku.

Vladimír Kos, SDH Stodůlky