Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Červnová křížovka

Blíží se opět doba letních prázdnin a spousta rodičů začíná řešit, jak svým dětem zajistit hezké léto. Všechny správné holky a kluky zve na bohatý sportovní prázdninový program ...TAJENKA. Připraveny jsou například pobytové tábory v Jilemnici. Když nebudete chtít poslat své dítě mimo Prahu, můžete využít příměstský tábor, který je připraven v ZŠ Janského. Další termíny a lokality jsou k dispozici na našem webu. Po tenise se děti můžou těšit třeba na badminton, florbal, fotbálek, vybíjenou, závěrečný tenisový turnaj, míčové hry, kino, minigolf, návštěvu ZOO, bowling. Z těchto aktivit budeme vybírat dle věkového a zájmového složení účastníků tábora. Informace ke všem akcím najdete na www.tallent.cz.

Květnová tajenka:

JARNÍ SPECIÁL JAROVÍT

Výherci:

Jana Krabsová, Praha 5;
Jiří Vršovský, Praha 5;
Ilona Čechová, Stodůlky

Tajenku křížovky a odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. června na adresu redakce: ÚMČ Praha 13, redakce STOPu, Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13 nebo na e-mail: soutez@praha13.cz. Výherci budou informováni o termínu vyzvednutí výhry e-mailem nebo dopisem.

Připravila Petra Fořtová