Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Čtenářská soutěž pro červen

Křížovka pro děti:

Milé děti, máme tu poslední předprázdinovou dětskou křížovku. Za celou redakci vám...TAJENKA

Správná odpověď z května:

Křížovka – MAMINKÁM K SVÁTKU

Poukázky do McDonald‘s v Galerii Butovice získávají

v hodnotě 387 Kč – Karolina Valterová, Praha 13
v hodnotě 258 Kč – Lukáš Snětlivý, Stodůlky

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:

Ondřej Werich, Praha 5
Marijanka Maroušková, Lužiny
Bertík Soukup, Praha 5

Volnou vstupenku do pražské botanické zahrady dostanou:

Jana Podrazilová, Luka
Mirka Vybíralová, Praha 5
Veronika Otoupalová, Lužiny

Soutěžní otázky na červen:

  1. Kde si můžete vyřídit řidičské průkazy?
  2. Jak dlouho již trvá projekt Společná adresa – Praha 13? 
  3. Kdy se bude konat Medobraní ve Včelínu Ořech?

Správné odpovědi na květnové otázky:

  1. Mobilní sběrný dvůr je určen pro krátkodobý sběr odpadů od osob s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy.
  2. Ulice Mukařovského byla po významném českém estetikovi, jazykovědci a literárním teoretikovi Janu Mukařovském. 
  3. Středisko výcviku vodicích psů najdete v Jinonicích, Klikatá 2.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získávají:

Daniela Brecherová, Stodůlky; Jaroslav Hebký, Lužiny

Tajenku křížovky a odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. června na adresu redakce: ÚMČ Praha 13, redakce STOPu, Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13 nebo na e-mail: soutez@praha13.cz. Výherci budou informováni o termínu vyzvednutí výhry e-mailem nebo dopisem.

Připravila Petra Fořtová