Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Další přípravná třída na Velké Ohradě

Pro velký zájem bude v ZŠ Janského otevřena druhá třída přípravného ročníku. Výuka probíhá podle modifikovaného programu Začít spolu – Step By Step. Žáci přípravné třídy získají mnoho návyků, zkušeností a poznatků, které jim usnadní přechod do prvního ročníku základní školy. U dětí jsou rozvíjeny všechny „soft skills“ pro další vzdělávání, řečové dovednosti, jemná motorika a další. Tím, že jsou naši „nulťáčci“ součástí velké školy mají možnost aktivní účasti na všech akcích školy, jako jsou lyžařské kurzy, školy v přírodě, vánoční jarmark apod. Dále mohou využívat nepřeberné množství kroužků, které škola nabízí. Pro bližší informace k přihlášení žáků do přípravné třídy kontaktujte vedení školy na j.havlicek@zs-janskeho.cz, telefonní číslo 603 420 514. Na všechny nové žáky se těší zkušený tým pedagogů.

Jan Havlíček, ředitel školy