Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ohlédnutí za hrou soví100pou

Od února do konce dubna probíhala v DDM Stodůlky hra soví- 100pou. Trvala 3 měsíce a úkolem každého soutěžícího bylo nasbírat co nejvíce sovolepek do hrací karty. Lektoři domu dětí kromě své obvyklé činnosti připravili aktivity, kterých se mohly zúčastnit celé rodiny.
Každý měsíc DDM představil jednu svou část. Únor patřil Oddělení zájmového vzdělávání pro oblast předškolního kurikula a aktivit pro rodiny s dětmi. Celý měsíc byl věnován tématu Masopust. Děti si mohly i s rodiči projít dvě masopustní poznávací stezky nebo se zúčastnit masopustního karnevalu. Březnové aktivity připravilo Oddělení zájmového vzdělávání pro oblast Art aktivit, techniky a robotiky. Tématem tohoto měsíce bylo Hnízdění, které se promítlo do výtvarných, hudebních, divadelních i technických aktivit. Soutěžící tak měli možnost zúčastnit se šifrovací hry Po 13. rovnoběžce, hudební a výtvarné soutěže. V dubnu rozpohybovalo Oddělení zájmového vzdělávání pro oblast tance, sportu, přírodních věd a ostatních aktivit každého, koho zaujalo téma Retrohrátky.
Jednou z aktivit v květnu byla Taneční soutěž pro celou rodinu on-line. Soutěžit mohli jednotlivci, skupiny, a dokonce i rodiny, a to v různých věkových kategoriích. Soutěžící zaslali celkem 30 videí a věk dětí byl 3–19 let. Vyhlášení výsledků proběhlo 28. 5. formou video reportáže na našich webových stránkách a Facebooku. Zaslaná videa hodnotil tým tanečních lektorů z DDM, hodnotila se především choreografie, hudba, umělecký projev a v neposlední řadě i vhodně zvolený kostým.
Další pohybovou aktivitou byly Retrohrátky, kdy si děti měly možnost vyzkoušet, jaké hry hráli jako děti jejich rodiče. Do soutěže tak přišla videa, jak se děti naučily skákat gumu či panáka, hrají kuličky nebo třeba školku s míčem.
Lektorky Vědy Z – Příroda a Pokusy by rády poděkovaly všem řešitelům, kteří neváhali a s velkým nasazením luštili náš Interaktivní kvíz s Vědou Z pro celou rodinu. Ten byl plný hádanek, otázek, přesmyček a zájemci si vyzkoušeli i několik pokusů. Do kvízu se zapojilo velké množství řešitelů různého věku. Za správně vyplněné odpovědi získali sovolepku do své hrací karty soutěže soví100pou.
Všechny karty, které soutěžící odevzdaly do 14. 5., byly následně 27. 5. slosovány a už teď známe šťastné vítěze. Záznam losování je opět k dispozici na webu i Facebooku.
Doufáme, že naše soutěž byla pro všechny zájemce v této nelehké době příjemným zpestřením. Nezbývá než udělat za celou soutěží pěknou tečku, proto vás srdečně zveme na akci „Soví stezka“, která se uskuteční na Den dětí 1. 6. v Centrálním parku a okolí. Všechny důležité informace najdete na www.ddm100dulky.cz/30let.

Marie Haklová a Kamila Batista Tabera