Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin. Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý nábytek, koberce a linolea, matrace, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy.
Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.

datum
stanoviště
1. 6.
Vstavačová – u retenční nádrže
2. 6.
Fantova – parkoviště před objektem č. 1742/23
7. 6.
Běhounkova – parkoviště proti č. 2463
8. 6.
U Jezera – parkoviště proti č. 2039/18
9. 6.
Mládí – parkoviště proti č. 824/14
10. 6.
K Sopce – parkovací záliv
14. 6.
Bašteckého – křižovatka s ul. Janského
14. 6.
Pod Viaduktem – křižovatka s ul. Ke Koh-i-nooru
(u stanoviště kontejnerů na tříděný odpad)
15. 6. Jaroslava Foglara – parkovací záliv u č. 1333/8
16. 6.
Amforová – parkoviště proti č. 1895/24
21. 6.
Petržílkova – parkoviště proti č. 2267/12
22. 6.
Píškova – parkoviště (vjezd z ul. Mohylová)
23. 6.
Pavrovského – křižovatka s ul. Přecechtělova
(rozšířená plocha u kontejnerů na směsný odpad)
24. 6.
Suchý vršek – rozšířený chodník proti č. 2096
28. 6.
Lýskova – křižovatka s ul. Chalabalova (u č. 1594)
29. 6.
Bellušova – chodník proti č. 1804/7


Michaela Líčková