Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

I v Praze 13 budeme okáčům na stopě

Okáč metlicový potřebuje naši pomoc! Tým ekologie hmyzu z ČZU v Praze (www.fzp.czu.cz/ekologiehmyzu) se letos chystá detailně studovat populaci okáče metlicového žijícího v Prokopském údolí a jeho okolí. Abychom mohli odhadnout počet zde žijících okáčů, budeme je značit speciálními kódy na spodní stranu křídel. Čím více pozorování označených i neoznačených okáčů se nám během léta podaří udělat, tím přesněji můžeme zjistit, jak daleko doletí, jak dlouho žijí či na jaká místa kladou vajíčka, což jsou důležité informace pro jejich následnou ochranu. Víc očí víc vidí, a tak se našeho projektu Okáčům na stopě může zúčastnit i široká veřejnost. Stačí se koukat kolem sebe, a když uvidíte okáče metlicového, tak jej „jednoduše“ vyfoťte. Fotografii, včetně údajů o místě a času pořízení snímku, s námi následně sdílejte přes aplikaci iNaturalist či projektový Facebook.

Okáč metlicový (Hipparchia semele) je jedním z nejohroženějších druhů motýlů v ČR. Můžeme ho nalézt na sušších stanovištích, jako jsou skalní lesostepi, v suchých řídkých lesích, ale také na náhradních biotopech, jako jsou opuštěné lomy nebo sídliště. Důležitá je přítomnost nízké a řídké vegetace s jednotlivými stromy nebo keři. Na těchto místech můžeme létající dospělce pozorovat od konce června do září. V minulosti patřil okáč metlicový k běžnějším druhům, ale s postupným zánikem vhodných lokalit přežívá již pouze v Českém krasu, na Příbramsku, Ústecku a v Praze. Dobrá zpráva je, že populaci v Prokopském údolí se loni docela dařilo a jedince jsme pozorovali i na okraji sousedících sídlišť. Bohužel není v silách členů našeho týmu obsáhnout tak velkou oblast, a proto pozorování veřejnosti zejména z těchto atypických biotopů jsou pro nás velmi cenná. Jako motivaci plánujeme vyhlásit i soutěž pro nejpilnější pozorovatele, které odměníme pivními speciály či hezkou knihou o denních motýlech. Moc se těšíme na vaši spolupráci a sledujte aktuality na iNaturalist a na našem Facebooku.

Michal Knapp