Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mobilní sběr nebezpečného odpadu a potravinářských tuků a olejů

Hlavní město Praha zajišťuje pro obyvatele hl. m. Prahy zdarma v rámci mobilního sběru odložení následujících druhů odpadů: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry), olej a tuk, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva, baterie a akumulátory, použité potravinářské tuky a oleje (v uzavřených PET lahvích). Kontakt na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: tel. 601 389 243, 731 451 582.

datum
stanoviště
čas přistavení
1. 7. – čt
křižovatka ul. K Řeporyjím – K Chabům
(u kapličky)
15.00–15.20

Kuchařova (parc. č. 160/468)
15.30–15.50

Na Radosti (parkoviště při ulici Tasovská)
16.30–16.50
15. 7. – čt
nám. Na Lužinách
15.00–15.20

Mládí (u restaurace Mlejn)
15.30–15.50

Sezemínská (parkoviště)
16.00–16.20

Bellušova (parkoviště proti domu č. 1804)
16.30–16.50

Kolovečská (parkoviště)
17.00–17.20

Böhmova (parkoviště u kotelny)
17.30–17.50

Fantova (plocha před objektem č. 1742/23)
18.10–18.30

křižovatka ul. Vlachova – Šostakovičovo nám. (u č. 1511)
18.40–19.00
8. 9. – čt
Ovčí hájek (parkoviště proti č. 2159/16)
15.00–15.20

Petržílkova č. 2483/40
15.30–15.50

K Sopce (proti č. 1655)
16.00–16.20

Jaroslava Foglara (parkoviště proti č. 1329/2)
16.30–16.50

Nad Dalejským údolím (u č. 2689)
17.00–17.20

křižovatka ul. Operetní – Melodická
17.30–17.50

K Zahrádkám (parkovací záliv před vchodem do restaurace č. 1047/21a)
18.00–18.20

Chalabalova (parkovací záliv proti č. 1612)
18.30–18.50

K Hájům (plocha proti č. 821/11)
19.00–19.20
16. 9. – čt
5. máje (proti domu č. 325)
15.00–15.20

křižovatka ul. K Fialce – Živcových
15.30–15.50

křižovatka ul. Běhounkova – Dominova (parkoviště u č. 2463)
16.00–16.20

Suchý vršek (parkoviště proti domu č. 2101)
16.30–16.50

Petržílkova (parkoviště proti domu č. 2267)
17.00–17.20

Bašteckého (u garáží č. 2608/11a)
17.40–18.00

Janského (parkovací záliv proti č. 2211)
18.10–18.30

Janského (parkovací záliv u lékárny u č. 2254)
18.40–19.00


Michaela Líčková