Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Můžeme se již těšit na veřejné akce?


Pane starosto, opatření se rozvolňují a blíží se léto, jak to bude s veřejnými akcemi, můžeme se již těšit?

Věřme, že situace kolem pandemie se dostává do klidnějšího režimu a mimořádná opatření se pomalu rozvolňují ve všech oblastech. Zásadní je z mého pohledu návrat dětí do škol v plné prezenční formě a v rámci možností také znovuotevření sportovních a zájmových kroužků. Den dětí jsme sice museli pojmout ještě komorněji, ale příprava letních příměstských táborů, o které je každý rok velký zájem, je v plném proudu. Ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Stodůlky úzce spolupracujeme na přípravě deseti Letních EDU kempů, které pomohou zábavnou formou dětem dohnat znalosti z celého roku distanční výuky. Na veřejné akce se těšíme a připravujeme je v rámci platných opatření. Průběžně aktualizujeme podmínky jejich možné organizace. První akcí, která nás čeká, je Den zdraví, který proběhne v polovině června na travnaté ploše na Slunečním náměstí. Připravujeme oblíbené Třebonické hry a na poslední den prázdnin také Koncert pro park. Vše samozřejmě bude záležet na aktuální situaci. Držme palce, ať se kultura a sport mohou vrátit do ulic i svých domácích scén a sportovišť.

Otevírají se zahrádky restaurací, ubytovací zařízení, sportoviště a další služby, připravujete ještě nějakou formu pomoci provozovatelům?

Podnikatelům jsme se snažili pomáhat celý rok. Vládní opatření omezila činnost mnoha podnikatelům a provozovnám v gastronomii, kultuře i sportu. Od února jsme odpustili poplatky z ubytování a toto opatření chceme ponechat i celé léto, abychom všem pomohli nastartovat sezonu. Jedná se především o penziony, ubytovny, kemp a další ubytovatele. Nově je toto rozhodnutí platné do konce září a podobně budeme postupovat s pronájmem prostor. Rada městské části svým rozhodnutím schválila prominutí poplatků za užívání veřejného prostranství od prvního června do konce září. Týká se to především předzahrádek restaurací, prodejních stánků, vystaveného zboží před prodejnou nebo reklamy před provozovnou. Léto je stěžejní z hlediska oživení aktivit uvedených živnostníků a malých podnikatelů, kterým bylo vládními opatřeními znemožněno vykonávat podnikatelskou činnost.

Zápisy do mateřských a základních škol letos probíhaly bez osobní účasti dětí, už je jasné, kolik dětí do škol a školek na třináctce nastoupí?

Zápisy proběhly sice bez osobní účasti dětí i zákonných zástupců, ale bez jakýchkoliv problémů, možná i díky tomu, že tímto způsobem se postupovalo i minulý rok. Do mateřských školek bylo přijato celkem 666 dětí a do základních škol nastoupí 771 prvňáčků. Protože jsme v minulých letech prozíravě nesnižovali kapacitu mateřinek, letos se podařilo umístit i více dětí mladších tří let. Péče o děti a školství jsou prioritou a jsem velmi rád, že všechny děti s trvalým bydlištěm v naší městské části byly úspěšně přijaty. Přeji vám všem krásné léto a příjemně strávenou dovolenou.

Ing. David Vodrážka,
starosta Prahy 13