Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Oprava vstupu do metra Lužiny

Ve dnech 18. května až 30. června bude Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a.s., provádět opravu vstupu do metra Lužiny (rozlámané kamenné desky). Vstup do metra (bude použit i boční vstup) zůstane vždy zachován. Práce budou provedeny v souladu s dopravně-inženýrským rozhodnutím.

-red-