Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Praha 13 získala první místo v Národní ceně kvality ČR 2020

Starosta David Vodrážka převzal ocenění za první místo v Národní ceně kvality České republiky 2020 v programu EXCELENCE. Úřad městské části Praha 13 navázal na úspěchy z posledních let a je jediným oceněným z řad městských částí, obcí a městských úřadů v ČR, který si postupně odnesl hlavní cenu za vítězství podle modelu CAF, modelu EFQM a za společenskou odpovědnost.
„Ceny si velmi vážím a pokládám ji především za ocenění práce celého úřadu. Rok 2020 byl velmi náročný a jsem hrdý na fakt, že jsme udrželi vysoký standard služeb úřadu i v době covidové a v mnoha činnostech jsme naopak naši iniciativu i zvýšili. Děkuji touto cestou především kolegyním a kolegům, kteří na radnici poctivě pracují,“ řekl starosta David Vodrážka.

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Rada kvality České republiky slavnostně vyhlásily výsledky Národních cen ČR 19. května 2021. Jubilejní 20. ročník soutěže měl čtyři kategorie, tj. národní ceny: za kvalitu v programu START PLUS, za společenskou odpovědnost, za kvalitu v rodinném podnikání a hlavní kategorii za kvalitu v programu EXCELENCE, kde ceny s mezinárodním rozměrem získali podnikatelé a organizace z veřejného sektoru na základě modelu EFQM. Tedy na základě posouzení toho, jak kvalitně plní potřeby a očekávání zákazníků, klientů a zaměstnanců a jak jsou efektivní, produktivní a inovativní. Nejprestižnější program EXCELENCE se týká organizací s robustním systémem managementu s prokazatelně vynikající výkonností.

Lucie Steinerová