Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jak jsou na tom kapacitně školky a školy v Praze 13

Pane starosto, končí školní rok a rád bych věděl, jak jsou na tom kapacitně školky a školy v Praze 13, chceme se nastěhovat, plánujeme rodinu a informace o vzdělávacích kapacitách pro děti jsou jistě nejen pro nás velmi zásadní.

Kapacita školních zařízení v celé městské části samozřejmě má naši plnou pozornost a věnujeme se jí neustále. Končí další školní rok a z výsledků zápisů do mateřských a základních škol je jasně vidět, že v současné době jsou kapacity dostatečné a všechny děti s trvalým pobytem v Praze 13 byly i letos umístěny. I přes krize, které školský systém musel zvládnout, jsme všechny požadavky pokryli. Naše děti jsou samozřejmě prioritou a důsledně se staráme o to, aby mohly do škol i školek chodit tady, na třináctce.
Vedle aktuálních potřeb mateřských a základních škol se věnujeme také budoucnosti. Naše městská část se neustále rozvíjí a již teď je třeba myslet na další generace dětí. Důrazně trváme na tom, aby při plánování nové výstavby byla zajištěna i kapacita školních zařízení. Aktuálně tuto otázku řešíme v Západním městě, v lokalitě určené pro bydlení. Je to jeden příklad, jak lze zajistit dostatečný rozvoj nových čtvrtí, včetně potřebné infrastruktury a služeb. S investorem je již podepsaná smlouva o spolupráci, která zajišťuje výstavbu mateřské školy a její předání městské části investorem. V současné době je navíc před podpisem dodatek k této smlouvě, který zajistí zvětšení mateřské školy a tím i její kapacity. Další připravovaná smlouva o spolupráci zajistí výstavbu druhé mateřské školy a její předání městské části investorem a pozemek pro výstavbu základní školy včetně architektonické studie, projektové dokumentace a povolení k výstavbě.

ILUSTRATIVNÍ VIZUALIZACE BUDOUCÍ BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY V BRITSKÉ ČTVRTI

Investor tak na své náklady zajistí výstavbu nové mateřské školky s kapacitou šesti tříd, včetně dětského hřiště, venkovního sportoviště a dopravní infrastruktury minimálně pro celkem 150 dětí předškolního věku. Toto není hudba daleké budoucnosti, na stole máme již připravený reálný projekt. Po jeho schválení investor začíná hned stavět. Následovat bude další mateřská škola, podle toho, jak se Západní město bude rozrůstat. Ve stejném režimu pracujeme také na výstavbě nové základní školy. K rozvoji je nutné přistupovat systematicky a připravovat budoucí kapacity vzdělávacích zařízení již teď. Věnujeme se samozřejmě také volnočasovým aktivitám pro děti a mládež. Podporujeme sportovní kluby i kulturní spolky s cílem zajistit širokou škálu možností zájmových aktivit pro děti přímo v naší městské části. Právě teď připravujeme rozšíření prostor Domu dětí a mládeže, na které se nám podařilo získat částečnou finanční podporu soukromého investora. Cestu, jak lze nové školky a školy zajistit jsme našli, myslíme také na související kapacity volnočasových aktivit a děkuji všem, kteří se této problematice věnují. Velké poděkování patří paní místostarostce Marcele Plesníkové, která má školství ve své gesci, a nejen v krizových situacích se vzdělávání věnuje s maximální pozorností. Městská část se rozrůstá a rozvíjí, což je pro mě signál, že se zde lidem žije dobře a věřím, že i nadále bude.
Krátce se ještě vrátím k rozvoji Západního města. Opět po dohodě s investorem zde bude se začátkem nového školního roku 2022/23 otevřeno víceúčelové sportovní hřiště a zároveň tu nově začaly práce na první části nového parku. Mezi stromy, rostlinami a luční květenou povede naučná stezka. Ta bude i pro školáky šířit povědomí o místní fauně a flóře. Mobiliář parku bude jen z přírodních materiálů, těšit se tak můžete např. na plazník, tedy velký roubený truhlík pro drobné živočichy, broukoviště, hmyzí hotel nebo budky pro ptactvo. Součástí parku bude i smyslový chodník seskládaný z více druhů přírodních povrchů. Věřím, že tento vznikající park, stejně tak i multifunkční hřiště, budou v dalších letech využívat i žáci mateřské i základní školy, kteří tuto městskou infrastrukturu budou mít přímo ve svém okolí.

Ing. David Vodrážka, starosta Prahy 13