Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

SLOVO REDAKCE

Vážení a milí čtenáři,
rok se s rokem sešel a náš STOP, stejně jako děti, čekají dvouměsíční prázdniny. Než vám popřejeme hezké léto, dovolte malou ochutnávku toho, co červnové vydání měsíčníku nabízí. Tématem STOPu je tentokrát komunitní zahrada, která bude u Základní školy Janského na Velké Ohradě sloužit k aktivnímu odpočinku. Více se o tomto projektu dozvíte na straně pět. V informacích z radnice najdete pozvánku na veletrh sociálních služeb, který proběhne před radnicí souběžně se Dnem zdraví 15. června. Budoucí prvňáčci se už teď mohou těšit na Pohádkový les, který pro ně v Centrálním parku otevře své brány prvního září. Kulturní dům Mlejn vám nabídne premiéru dvou velmi zajímavých představení. Naposledy se v tomto čísle setkáte s rubrikou Třináctka rok po roce, neboť jsme v ní společně doputovali až do loňského roku. Současně máte na stránkách šestnáct a sedmnáct poslední možnost načerpat inspiraci, jak naložit s volným časem vašich dětí během prázdnin. Kromě výše uvedeného se dočtete o rozličných akcích, které pro vás připravila městská část. Nezahálely ani školy a školky, jež různými způsoby vítaly jaro, pálily čarodějnice, anebo třeba pořádaly jarmarky. Nabídka článků a rubrik je jako pokaždé pestrá a jistě si v ní každý najde něco svého. Přejeme vám, milí čtenáři, aby čekání na prázdniny nad stránkami našeho magazínu příjemně ubíhalo a hlavně aby se letní měsíce nesly ve znamení klidu, pohody, hezkého počasí a setkávání s přáteli. V září se těšíme na shledanou.

-red-