Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Když pomáhají místní, komunita roste

Za poslední dva roky se o pomoci potřebným a solidaritě mluví více než kdy dříve. To je samozřejmě pozitivní informace a je třeba si připomínat, že tato pomoc je nekončící práce a v naší městské části ji Farní charita Stodůlky neúnavně vykonává již desítky let. „Dva roky covidu a teď uprchlická krize z našeho pohledu zaktivizovali lokální pomoc. Dlouhé roky pomáháme sociálně slabým, seniorům, samoživitelkám, lidem v nouzi i lidem bez domova. Od února máme sice novou cílovou skupinu ukrajinských uprchlíků, ale naše práce je stále cílená obecně na všechny, co naši pomoc potřebují,“ řekla Dana Ryklová, ředitelka Farní charity Stodůlky. V Charitě pracuje patnáct stálých zaměstnanců a spolu s dobrovolníky se do pomoci zapojuje dnes už stovka místních lidí. Bez dobrovolníků a bez dárců by to nešlo, všechny činnosti jsou koordinovány s vírou, že klientům pomohou k nastavení standardních životních návyků a samostatné existence. Jedním z místních obyvatel, který spolupráci s Charitou zařadil do své pracovní rutiny je Aleš Peterka, majitel řeznictví Masology v Nových Butovicích. S Farní charitou spolupracuje několik let a podle situace daruje maso, mléčné výrobky a další produkty ze svého obchodu k přímé distribuci. „Pomáhat mi přijde normální, s Charitou spolupracujeme několik let a z mého pohledu je to přirozené a efektivní spojení. Žiji zde, podnikám a když mohu pomoci okolí, tak hledám cesty, jak pomáhat tady, kde jsem doma. Dřív jsme se snažili pomáhat přímo, například místním bezdomovcům za úklid kolem popelnic nabídnout nějaké potraviny, ale nebylo to dlouhodobě efektivní.

Spoluprací s Charitou má naše pomoc systematický dopad,“ říká Aleš Peterka. Jeho obchod se stal místem, kam Charita pravidelně umisťuje například informace a kasičku v rámci Tříkrálové sbírky, ta je jedním z hlavních zdrojů financí pro práci místních koordinátorů. V současné době zde mohou zákazníci pomoci ukrajinským uprchlíkům. „Pomáhat lidem není lehká práce a také to není nároková složka života pro žádného člověka. Naším cílem je podat klientům pomocnou ruku v krizové situaci a podpořit je ve snaze svůj život změnit. Nechceme, aby si zvykli na pravidelnou pomoc a vzdali vůli postavit se na vlastní nohy,“ doplnila Kristýna Vyskočilová, koordinátorka Charity a dodává: „Maso a ostatní výrobky od pana Peterky distribuujeme ihned, žijí zde rodiny, které maso nemají na pravidelném jídelníčku a je pro ně velkým svátkem. Podobných dárců, kteří pomáhají nezištně a opravdu srdcem, je zde opravdu třeba. Když pomáhají místní místním, komunita roste, získává na kvalitě a samostatnosti.“

Lucie Steinerová