Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vynášení Morany

Pro děti z 2.B a 3.B ZŠ Janského už byla zima dlouhá, a proto uskutečnili projektový den zaměřený na rozloučení se zimou a vítání jara. V rámci projektu si děti připomněly zvyky a tradice spojené s koncem zimy, začátkem jara a Velikonocemi. V týmech vyrobily Moranu, kterou pak vynesly k potoku a rozloučily se tak se zimou. Zpátky do školy se vracely s větvičkami ozdobenými barevnými pentlemi, jakožto symbolem jara.

Jan Havlíček