Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mobilní sběr nebezpečného odpadu a potravinářských tuků a olejů

Hlavní město Praha zajišťuje pro obyvatele hl. m. Prahy zdarma v rámci mobilního sběru odložení následujících druhů odpadů: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, odpad s obsahem rtuti (např. teploměry), olej a tuk s nebezpečnými vlastnostmi, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva. Jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích). Kapalné a nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách! Kontakt na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: tel. 739 412 393, 604 705 036.

datum
stanoviště
čas přistavení
11. 6. – so5. máje (proti domu č. 325)
8.00 – 8.20

křižovatka ul. K Fialce x Živcových
8.30 – 8.50

křižovatka ul. Běhounkova x Dominova (parkoviště u č. 2463)
9.00 – 9.20

Suchý vršek (parkoviště proti domu č. 2101)
9.30 – 9.50

Petržílkova (parkoviště proti domu č. 2267)
10.00 – 10.20

Bašteckého (u garáží č. 2608/11a)
10.40 – 11.00

Janského (parkovací záliv proti č. 2211)
11.10 – 11.30

Janského (parkovací záliv u lékárny u č. 2254)
11.40 – 12.00
30. 6. – čtkřižovatka ul. K Řeporyjím x K Chabům
(u kapličky)
15.00 – 15.20

Kuchařova (parc. č. 160/468)
15.30 – 15.50

křižovatka ul. V Pískovně x Do Blatin
16.00 – 16.20
16.00 – 16.20

Na Radosti (parkoviště při ulici Tasovská) 16.30 – 16.50
16.30 – 16.50

křižovatka ul. Sazovická x Tulešická
17.00 – 17.20
17.00 – 17.20

Křivatcová (u pošty) 17.30 – 17.50
17.30 – 17.50

křižovatka ul. U Lípy x Hrozenkovská 18.00 – 18.20
18.00 – 18.20

Věstonická (obytný celek Zličínský dvůr) 18.30 – 18.50
18.30 – 18.50

Hostivická (před č. 7) – Sobín 19.00 – 19.20
19.00 – 19.20

křižovatka ul. Hostivická x Bojkovická
(na otočce autobusu)
19.30 – 19.50
14. 7. – čtnám. Na Lužinách
15.00 – 15.20

Mládí (u restaurace Mlejn)
15.30 – 15.50

Sezemínská (parkoviště)
16.00 – 16.20

Bellušova (parkoviště proti domu č. 1804)
16.30 – 16.50

Kolovečská (parkoviště)
17.00 – 17.20

Böhmova (parkoviště u kotelny)
17.40 – 18.00

Fantova (plocha před objektem č. 1742/23)
18.10 – 18.30

křižovatka ul. Vlachova x Šostakovičovo nám. (u č. 1511)
18.40 – 19.00


Jitka Zámorská, OŽP