Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Podzimní komunální volby – informace pro voliče

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 13. 4. 2022 byly vyhlášeny volby do zastupitelstev obcí, které se uskuteční ve dnech 23. 9. a 24. 9. 2022. Ve volebním obvodu MČ Praha 13 budeme volit nejen Zastupitelstvo městské části Praha 13, ale rovněž Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Upozorňujeme, že při splnění zákonných podmínek je voličem nejen státní občan České republiky, ale i státní občan jiného členského státu EU, u kterého je jednou z podmínek zapsání do dodatku stálého seznamu voličů. Stálý seznam voličů a dodatek stálého seznamu vede odbor osobních dokladů a evidence obyvatel, kde si může každý volič osobně v úředních hodinách ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu či jeho dodatku.
V rámci městské části Praha 13 budou volby probíhat v 58 volebních okrscích, jejichž adresy a popisy budou uvedeny na webových stránkách úřadu www.praha13.cz a na obálce, ve které Vám budou doručovány hlasovací lístky.
Hlasovací lístky obdržíte nejpozději do 20. 9. 2022.
Upozorňujeme, že v těchto volbách nelze hlasovat na voličský průkaz, rovněž nelze hlasovat v zahraničí.
Máte-li zájem zapojit se do voleb jako člen okrskové volební komise, můžete využít přihlášku, kterou najdete na našich webových stránkách. Přihlášku je možné si vyzvednout i osobně ve 3. patře Úřadu MČ Praha 13 – dveře č. 433 nebo 434.
Veškeré důležité informace o volbách jsou postupně zveřejňovány na webových stránkách Úřadu MČ Praha 13 – www.praha13.cz v sekci Volby nebo na úřední desce.
Podrobnější informace o způsobu hlasování budou uvedeny v zářijovém vydání našeho časopisu STOP.

Šárka Mašková