Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Za památnými stromy a skřítky na druhý konec Prahy

Metrem linky B dojedeme do stanice Háje, kde přesedneme na autobus číslo 213, kterým dojedeme do Pitkovic na zastávku Hříbková. Ze zastávky Hříbková se dáme vlevo dolů na první křižovatku, kde zabočíme doleva do ulice Žampionová, na další křižovatce přejdeme a pokračujeme protější uličkou. Orientační bod je šedý plot po levé ruce. Uličkou dojdeme ke stodole, kde je první památný strom, dub letní. Jde o hraniční strom stojící za bývalou kovárnou. Na konci uličky míříme doprava na křižovatku. Na ní sejdeme vlevo dolů k mostu přes Pitkovický potok, který přejdeme. Za ním je turistický ukazatel. Od něho jdeme vlevo po zelené přes Pitkovickou stráň. Jde o ostroh nad bývalým lomem. Nejlepší je sem zajít na jaře, když tady kvetou nádherně koniklece luční. Vytvářejí zde asi nejpočetnější populaci v Praze. Také tu roste vzácný, žlutě kvetoucí, křivatec český. Jdeme dále po zelené až k přístřešku, u něj opustíme zelenou a přejdeme lávku přes potok. Jdeme nahoru polní cestou posléze stále rovně ulicí mezi domy, přejdeme křižovatku s ulicí Pod Ovčínem a jdeme stále rovně ulicí K Brůdku. Jsme v Křeslicích. Na hlavní silnici přejdeme přechod, za ním se hned dáme doprava k hospodě U Dvou dubů. Opravdu zde rostou dva památné duby letní. Jeden byl v roce 2005 zasažen bleskem, proto jeho koruna není tak košatá jako dříve. To nic neubírá na jejich majestátnosti. Můžete posedět a občerstvit se na zahrádce v příjemné prostředí. Poté pokračujeme po levé straně hlavní silnice dolů na křižovatku a zde doleva ulicí Ke Kovárně. Projdeme kolem opravené kapličky s výhledem na Prahu. Kolem je vše krásně osázené. Na jaře budete obdivovat pestrý koberec z květů rododendronů různých barev. V ulici se napojíme na červenou. Po ní jdeme vlevo až k přístřešku, kde červenou opustíme a jdeme doprava po lávce přes Botič. U silnice půjdeme vlevo po pěšině podél ní. Na jejím konci přejdeme a jdeme na kraj lesa.

V Milíčovském lese hned na prvním rozcestí míříme lesní cestou doprava, nejdeme po zelené. Na „lesním kruháči“ jdeme stále stejným směrem rovně. Na dalším lesním rozcestí stále stejným směrem /ne pravou pěšinou/. Dojdeme k oplocené školce. Naproti ní téměř zkraje na pařezu najdete ležet Apolenku s tygříkem. Je to jeden ze skřítků pro radost. Na pařezu najdete i QR kód, který si můžete stáhnout, jestliže máte v mobilu aplikaci a dovíte se mnohé o Apolence a dalších skřítcích. Jejich autorkou je maminka tří dětí, paní Romana, jež pochází z rodiny výtvarníků. Od dětství ji baví práce s hlínou, ale živí se jako socioložka. Vše začalo díky covidu 19. Všechno bylo zavřené, a tak kam jít jinam než do přírody. Protože paní Romana je tvůrčí člověk, tak si vymyslela nádherné skřítky pro potěšení. Putování po skřítcích je na samostatný výlet. My pokračujeme pěšinou podél školky na větší rozcestí, kde se dáme doprava a vyjdeme na zpevněné cestě. Zde jdeme doprava a asi po 20 metrech doleva za ceduli Přírodní památka Milíčovský les až dojdeme na hráz rybníku Homolka. Projdeme mezi dvanácti památnými duby letními. Jsou mohutné, bohužel mezi nimi jsou už i suché stromy. Je příjemné se posadit a pozorovat život na rybníku.

Po vyjití z lesa pokračujeme rovně mezi ohradami koní, které patří policii. Na křižovatce se dáme doleva po panelové cestě. Vpravo je zoo park a stáje policejních koní. V zoo parku jsou hospodářská zvířata, z exotických zvířat například surikaty, mary stepní, nandu pampový, z vodní říše pak nutrie a z lesních lišák obecný. Najdeme zde i občerstvení. Na dalším rozcestí jdeme stále rovně po naučné stezce. A na dalším rozcestí pokračujeme doleva za ceduli Přírodní památka, přes brod, za ním doprava po naučné stezce a cyklostezce. Na rozcestí u lesíka jdeme stále spodní cestou. U tabule číslo 2 – Vliv člověka odbočíme doprava mezi nové domy a míříme pořád rovně až ke sportovnímu hřišti. Před ním se dáme doleva a podél něj dojdeme k hospodě Šenkýrna. Od ní jdeme stále rovně ke kruhovému objezdu, kde zabočíme doprava a dojdeme tak až k metru Háje.

KČT, odbor Praha – Karlov, oddíl TurBan, Marta Kravčíková