Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nový parkovací dům v Petržílkově ulici

V Petržílkově ulici byla dokončena stavba parkovacího domu P+R. Tento parkovací dům přinese nové parkovací kapacity pro Nové Butovice a zájemci o parkovací stání mohou již teď kontaktovat Technickou správu komunikací (TSK) a podat žádost o parkovací místo. TSK jako provozovatel všechny zájemce obešle s konkrétními informacemi. Nový parkovací dům částečně uleví místním obyvatelům s problematickým parkováním, kapacita je rozdělena na rezidenční stání a komerční parkování. V případě zájmu kontaktujte provozovatele e-mailem: zadost_parkovani@tsk-praha.cz nebo telefonicky na lince 226 288 388.

-red-