Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

POHÁDKOVÉ ČARODĚJNICE.

Naše dubnová akce byla plná soutěží, tance a dobrot. Děti přišly do školky v kostýmech a začaly s malováním čarodějnic. Poté následovaly pohybové soutěže, hry a taneční diskotéka. Po svačince, buřtech, jsme se všichni sešli venku na zahradě, kde jsme si zazpívali písničky s kytarou, a nakonec jsme malované čarodějnice “spálily”.

MŠ Pohádka