Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Činnost SDH

Duben se u nás, hasičů, nesl v duchu dobrovolnictví a výcviku – všechno odstartovalo v sobotu 13. dubna, kdy se náš sbor zapojil do úklidové akce Ukliďme Česko, a pokračovalo vlastně celoměsíčním výcvikem na práci s protipovodňovými zábranami. Na ten jsme navázali 4. května na Zbraslavi, kde se uskutečnilo cvičení výstavby mobilních prvků protipovodňové ochrany hlavního města. Celková délka všech těchto pražských opatření proti velké vodě činí 19 255 kilometrů, a to včetně zemních valů, betonových stěn a mobilního hrazení. V úseku, ve kterém se zábrany stavěly, se dosud cvičení nekonalo a nakonec se postavilo 198 metrů dlouhé hrazení do výšky od 30 centimetrů téměř do čtyř metrů. Ani naši mladí hasiči se nenudili – jako každý rok se zúčastnili závodů o Bzovsko-Těpeřský pohár. Závod požárních dvojic byl úspěšný, stejně tak útok Ctif, kdy mladíci vybojovali první místo. Zranění nám trochu zkomplikovalo požární útok, a i přesto, že statečný závodník i se zraněním disciplínu dokončil, na bednu to už nestačilo. Ale i tak z toho bylo krásné čtvrté místo.

Vladimír Kos, SDH Stodůlky