Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin. Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý nábytek, koberce a linolea, matrace, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy. Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.


datum
stanoviště
3. 6.
V Hůrkách - chodník (vedle parkovacího zálivu proti ul. Seydlerova)
3. 6.
Kettnerova - parkoviště u trafostanice (proti č. 2053/18)
4. 6.
Červeňanského x Janského - nástupní ostrůvek BUS
5. 6.
Vlachova x Šostakovičovo nám. - chodník u domu č. 1511/8
5. 6.
Suchý vršek - rozšířený chodník naproti č. 2096
6. 6.
K Sopce - parkovací záliv
10. 6.
Chalabalova - NN 3447, parkoviště u domu č. 1611/7
10. 6.
Sezemínská - parkoviště u trafostanice
11. 6.
Bronzová - na chodníku u trafostanice (naproti č. 2016/13)
12. 6.
Mládí - parkoviště proti č. 824/14
13. 6.
Ovčí hájek - parkoviště proti č. 2159/16
17. 6.
Fantova - parkoviště před objektem č. 1742/23
17. 6.
Borovanského x Kurzova - na chodníku
18. 6.
Nušlova - chodník u č. 2576/6 (výjezd z garáží)
18. 6.
Podpěrova - plocha u č. 1879 (před MŠ)
19. 6.
U Jezera - parkoviště proti č. 2039/18
20. 6.
Husníkova - parkoviště u trafostanice
24. 6.
Bašteckého x Janského
25. 6.
Pod Viaduktem x Ke Koh-i-nooru (u stanoviště na tříděný odpad)
26. 6.
Petržílkova - parkoviště proti č. 2267/12
27. 6.
Bellušova - chodník proti č. 1804/7

Jitka Zámorská, OŽP