Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Praha 13 se dočkala gastroenterologické a endokrinologické ambulance


V Poliklinice Lípa Centrum se nachází soukromé zdravotnické zařízení Salubra (dříve pod názvem Cardia Complex). Toto zařízení doposud poskytovalo zdravotnickou péči v oblasti preventivního a interního lékařství, nově byla otevřena gastroenterologicko-hepatologická a endokrinologická ambulance. Pro více informací jsme zašli za MUDr. Petrem Benkem, jedním z lékařů gastroenterologie.

Jaká vyšetření se u vás provádějí?

Provádíme komplexní vyšetření zažívacího traktu. Hlavní náplní naší práce jsou endoskopické výkony.

S jakými obtížemi se na vás pacienti nejčastěji obracejí?

Protože jsme gastroenterologická ambulance, jde o celou škálu příznaků onemocnění zažívacího traktu. Rozvíjíme zde nechirurgickou metodu ošetření hemoroidálního onemocnění elektrickým proudem. Jedná se o moderní přístup rozšířený nejenom u nás, ale i v zahraničí. Významnou skupinu tvoří pacienti s nádorovým onemocněním tlustého střeva. ČR je bohužel na l. místě na světě v četnosti jeho výskytu. I naše pracoviště se podílí na celonárodním programu vyhledávání časných forem tohoto onemocnění.

V kolika letech je vhodné preventivní vyšetření podstoupit?

Každý člověk ve věku 50 let by měl navštívit svého praktického lékaře a vyžádat si vyšetření na přítomnost krve ve stolici. Toto vyšetření je nutné absolvovat každé 2 roky a je plně hrazeno ze zdravotního pojištění.

Co když se ukáže, že něco není v pořádku? Jaký je další postup?

V případě pozitivního nálezu je nutné vyšetření tlustého střeva endoskopicky. V žádném případě by nás strach z výsledku neměl od preventivního vyšetření odradit.

Můžeme tomuto onemocnění předejít?

Je doporučována střídmost v jídle, strava s vysokým obsahem vlákniny, dostatek vitamínů, nekouřit a nebagatelizovat žádné zdravotní problémy. Konzultace i mimořádně krátké objednací termíny je možné dohodnout osobně nebo na tel. 296 113 221, 251 627 855, recepce@prevence.cz.

Eva Černá