Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Úroveň péče o zvířecí pacienty roste

Služby pražských veterinárních klinik se v poslední době výrazně zlepšily. Zdravotnická zařízení pro zvířata nabízejí odbornější péči, provádějí náročnější lékařské zákroky a začínají se více zajímat o své pacienty. Ze studentského průzkumu, realizovaného Vyšší odbornou školou publicistiky Praha, který se zabýval komunikačními trendy u pražských veterinárních nemocnic, vyplynulo, že zákazníci veterinárních stanic jsou z 54 % s úrovní nabídky veterinární péče spokojeni. Více než třetina majitelů domácích mazlíčků však vyhledává nadstandardní služby. Již dnes se mezi nejúspěšnějšími pražskými veterinárními zařízeními najdou taková, která dokážou provádět velmi náročné chirurgické zákroky a pro zvířata nabízejí i vlastní lůžkové oddělení. Větší specializace a odbornost veterinárních klinik se stává nutností.

Nejpřísnější kritéria splňuje také Veterinární nemocnice ve Stodůlkách. Špičkové vybavení, nadstandardní služby, nepřetržitý provoz bez pohotovostního příplatku... Informace na tel. 251 511 651, 775 688 637, www.vet-centrum.cz. V příštím vydání STOPu najdete rozhovor s MVDr. Lukášem Duchkem, který nám o této nemocnici řekne více.

Ve zcela jiných podmínkách musí pracovat Záchranná stanice pro opuštěná zvířata, která zahrnuje vlastně tři instituce. Stanici pro pomoc volně žijícím zvířatům v nouzi, ta se po vyléčení vracejí do volné přírody, útulek pro trvale handicapovaná zvířata a útulek pro opuštěná zvířata (mimo psů a koček).

Vloni se záchranná stanice musela poté, co majitel pozemek, kde působila (nad jinonickým hřbitovem), prodal, přestěhovat o několik set metrů, na pozemek nad Prokopským údolím. Ten poskytnul Magistrát hl. m. Prahy.

„Výhodou pozemku je oplocení, takže není přístupný veřejnosti,“ řekla nám paní Přibylová. „Teď už je naštěstí v provozu i tento přestěhovaný dům, bývalá mateřská škola, který patří Svazu ochránců přírody. Zde můžeme poskytnout péči zvířatům, která ze zdravotních důvodů nemohou být ve venkovních klecích. To jsou ale asi jediné výhody. Dříve jsme měli k dispozici téměř 2 hektary, tady je to 8 tisíc čtverečních metrů. Podmínky jsou opravdu zoufalé. Z 91 zbouraných klecí stojí 48. Zbývající nejsou kam dát.

Pozemek je pro naše zařízení malý, nevhodný, navíc by se měl do dvou tří let zalesnit. Musíme hledat vhodnější.

Začíná jaro, lidé začnou přinášet ptáčata, srnčata a jiná mláďata a tady není jediná volná klec. To ale neznamená, že by sem lidé zvířata přinést neměli. I když to bude obtížné, pomůžeme jim a všem zajistíme potřebnou péči. Dnes je tady okolo 500 zvířat – převážně ptáků. Ročně jich ale zařízením projdou na dva tisíce, z nich se něco přes polovinu vrátí do přírody.

Od magistrátu jsme na roční provoz dostali 2 milióny. Chybějí ale finanční prostředky na investice. Dá se tady přežít, ale ne žít.“ Telefonní číslo na paní Přibylovou je 602 205 070.

Eva Černá