Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dar azylovému Domu tří přání

Dar azylovému Domu tří přání


Když se v ZŠ Klausova konal tradiční vánoční jarmark, získaly děti prodejem svých výrobků celkem 5 223 korun na dobročinný účel. Žáci i učitelé od začátku chtěli dát dar některému z pražských dětských domovů či podobných zařízení. Volba padla na Dům tří přání v Ruzyni, azylové zařízení rodinného typu pro cca 10 dětí v krizové životní situaci. Ve čtvrtek 8. března se tam zástupci žáků a pedagogů vypravili a dar předali. Zařízení je velmi příjemné a útulné, nikde žádné mříže nebo zámky, pracují tu odborníci z oboru psychologie i pedagogiky, kteří se snaží s dětmi a jejich rodinami nalézt nejlepší cestu k řešení krizové situace. Dar dětí ze ZŠ Klausova bude použit na nákup sportovního vybavení, nejspíš pingpongového stolu.

Helena Hejnová,
zástupkyně ředitelky