Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

duben 2007
ročník XVII

Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva:

Zprávy ze zasedání Zastupitelstva a Rady MČ Praha 13 | autor: Zpracovala Helena Šlitrová, OKS

Sdělení úřadu a městské části:

Nezapomněli jste na poplatek za psa? | autor: Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků EO

K pronajímání bytů v prodávaných domech | autor: David Zelený, zástupce starosty

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky:

Slovo šéfredaktora:

Slovo šéfredaktora | autor: Samuel Truschka, šéfredaktor

Téma STOPu:

Jak vypadá rozpočet městské části pro rok 2007? | autor: Ing. Gabriela Kloudová, MBA, , zástupkyně starosty pro ekonomiku a evropské fondy

Kaleidoskop:

Jedno představení za druhým | autor: Markéta Hoskovcová

Příjemný večer s Prosazem | autor: Samuel Truschka

Kde to vlastně žijeme | autor: Eva Černá

Z našich škol i odjinud:

Pestré jarní prázdniny se skauty | autor: Barbora Houžvíčková, , středisko Hiawatha

Za angličtinou do družiny | autor: Simona Pislcejková

Řepánek zahájil provoz | autor: Mirka Součková, , Mateřské centrum Řepánek

Rozhovor:

Z vašich dopisů:

Stravuje se mé dítě správně? | autor: Jana Balašová Trčková, , členka Zastupitelstva MČ Praha 13 ,

Sport:

Ženy u vysoké sítě | autor: Ženy TJ Sokol Stodůlky

Přebor v šachu | autor: Eva Černá

Sport má zelenou | autor: -jt-

Městská policie a policie ČR:

Kamarádi v uniformách | autor: děti a učitelky z MŠ Husníkova

Představujeme nového obvodního ředitele | autor: Ptal se Samuel Truschka

Z policejního deníku | autor: za MOP Stodůlky npor. Jaroslav Vondra

Střípky:

VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL | autor: Helena Hejnová

SNĚHOVÉ ČAROVÁNÍ | autor: Růžena Bečková

PROKOPSKÁ ZASTAVENÍ | autor: Marie Průchová

MATEŘSKÁ ŠKOLA V RYTMU TANCE | autor: Jaroslava Horová, ředitelka

TANEČNÍ TÁBOR O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH | autor: Veronika Pekárková

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA V MDDM STODŮLKY | autor: Veronika Pekárková

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ | autor: Veronika Pekárková

CYCLING MARATÓN | autor: Zdena Perlíková

POSLANCI NA TĚLOCVIKU | autor: -jt-

Životní prostředí:

Ani přírodní památka je nezastaví | autor: Jana Gilíková, vedoucí OŽP

Nové lípy na Vidouli | autor: -st-

Probíhá migrace žab | autor: Jaroslav Fuglík

Možnost svozu biologického odpadu | autor: Michaela Líčková, odbor životního prostředí

Toulky:

Zajímavosti z Prahy:

Stalo se v:

Kalendárium aneb událo se v dubnu | autor: Připravil Jakub Truschka

Z kroniky Stodůlek pana Františka Vlasáka:

Lidová kaplička (1960) | autor: Vybral Jakub Truschka

Aktuality z radnice:

Ohlédnutí:

Dar azylovému Domu tří přání | autor: Helena Hejnová, , zástupkyně ředitelky

Jak dobře známe a dodržujeme právo? | autor: Barbora Cikánková, VIII.B

Projekt na podporu zaměstnanosti Romů | autor: Julka Vodrážková

Nezařazené:

Praha 13 připravuje koncepci rozvoje | autor: Rada MČ Praha 13

Na co se ptáte:

Pozor na pozdní placení nájemného | autor: Odbor majetkový, bytový a investiční

Výlet do minulosti:

K poctě kronikáře Františka Vlasáka | autor: Samuel Truschka

Zeptali jsme se za vás:

Prevence:

SANANIM provedl základní průzkum mezi uživateli drog | autor: Petr Syrový, protidrogový koordinátor, , odbor sociální péče a zdravotnictví

Hlavní město Praha:

Z magistrátu | autor: -st-

Velikonoce:

Velikonoce | autor: P. Michael Špilar

Děti malují jaro | autor: Samuel Truschka

Hasičské okénko:

Hasičské čarodějnice ve Stodůlkách | autor: Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Třeboničtí hasiči likvidovali požár skládky | autor: Jitka Pošmourná, SDH Třebonice

O seniorech a pro seniory:

Nabídka služeb pro seniory | autor: Kateřina Szczepaniková

Přijďte si zacvičit! | autor: Jaroslav Pulchart

Kulturní programy:

Kalendář akcí:

Čtenářská soutěž:

Čtenářská soutěž duben | autor: Eva Černá

Křížovka:

Dubnová křížovka | autor: připravila Eva Černá