Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Hledači pokladů na Vltavě

Šestice potápěčů poříčního oddílu městské policie se v průběhu celého února potápěla do chladné Vltavy a přes velmi špatnou viditelnost vyzvedla ze dna řadu artefaktů vysoké historické hodnoty, např. část monstrance ze sousoší sv. Norberta, část věčného světla ze sochy Krista Spasitele nebo obřadní meč ze začátku 19. století. Hned v úvodu ale našli větší část hebrejského nápisu z Kalvárie na Karlově mostě, jehož poškození vandalem bylo motivem pro celou pátrací akci. Fakt, že 18 z 31 soch na Karlově mostě je poškozených, přiměl vedení radnice ke zvýšení ochrany mostu prostřednictvím dalších kamer a dohledu strážníků. Práci potápěčů ocenili na závěrečné prezentaci 12. března také náměstci primátora Rudolf Blažek a Milan Richter a ředitel městské policie Vladimír Kotrouš. Nalezené památky skončily v rukou restaurátorů a budou k vidění zejména v Galerii hlavního města Prahy.

-st-