Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

MATEŘSKÁ ŠKOLA V RYTMU TANCE

Děti z tanečního kroužku naší Mateřské školy Běhounkova 2300 zahajovaly 3. března ve Spolkovém domě 1. taneční párty pěti mateřských škol Prahy 13 a ukázaly všem přítomným dospělým, že polku, cha-chu, blues, mazurku a diskotance se mohou naučit i děti předškolního věku. Navodily tak dospělým tanečníkům báječnou atmosféru celého večera. O několik dní později jsme si ve školičce zatančili, zasoutěžili a zazpívali na dětském karnevalu. Na parketu jsme mohli vidět vodníka s čarodějnicí, piráta s princeznou nebo kašpárka s kočičkou. Nyní se těšíme, jak budeme svítit a řádit na Světluškovém bále ve Spolkovém domě. Naše tancování vyvrcholí v květnu, kdy si pozveme na parket maminky a na Diskotéce s maminkou to pěkně roztočíme.

Jaroslava Horová, ředitelka