Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Projekt na podporu zaměstnanosti Romů

Projekt na podporu zaměstnanosti Romů


Dne 6.3. proběhlo v prostorách Romského občanského sdružení Velká Ohrada, Trojická 20, Praha 2, oficiální zahájení projektu „Podpora zaměstnanosti Romů“ v rámci operačního programu „Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu hl. m. Praha“ podpořeného z prostředků EU a státního rozpočtu. Program je určen k zamezení dalšího sociálního propadu osob znevýhodněných na trhu práce, zejména dlouhodobě nezaměstnaných. Má pomoci hlavně příslušníkům romské komunity ze sociálně slabého prostředí v tíživé sociální situaci. Jde buď o dlouhodobě nezaměstnané evidované uchazeče o zaměstnání nebo o zájemce o zvýšení profesní kvalifikace. Projekt je zaměřen zejména na romské ženy, které nastupují do zaměstnání po mateřské dovolené, osoby starající se o dítě do 15 let, na klienty předdůchodového věku a v neposlední řadě osoby vykazující známky sociální nepřizpůsobivosti.
Celý projekt je založen na individuálním přístupu ke klientovi. Romské občanské sdružení Velká Ohrada usiluje o vedení klienta po celou dobu jeho rekvalifikace, při vyhledávání vhodného zaměstnání, zajišťuje asistenční a poradenskou službu po dobu potřebnou k začlenění klienta do pracovního prostředí.
Zájemce projde výběrovým řízením, poté zahájí motivační kurz a nastoupí na kvalifikační kurz, který si vybere. Nejvíce zájemců z řad mužů je na kurzy svářečské, kde proškolení získají certifikát platný pro země EU, dále je zájem o řidičské průkazy typu “C“ a úklidové operátory. Pro ženy budou dle zájmu kurzy z oblasti služeb - kosmetika, modeláž nehtů, vizážistka. Realizační tým projektu bude s proškolovanými po celou dobu pracovat a snažit se je zařadit na trh práce. V jednání s různými firmami jsou již přislíbena místa pro některé profese. V rámci proškolování je pro zájemce k dispozici poradce – asistent, který je vede po celou dobu projektu. Dále mohou využít služeb lektora volnočasových aktivit, který se bude v době školení starat o děti klientů, kteří nemají možnost hlídání.

Kontakt na realizátora:
Lenka Kolínská, předseda sdružení, Romské občanské sdružení Velká Ohrada, Trojická 20/437, 120 00 Praha 2, tel. 224 910 787, 776 661 389, kolinskal@seznam.cz.

Julka Vodrážková