Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Stravuje se mé dítě správně?

Stravuje se mé dítě správně?

Dělám vše pro to, aby jeho jídelníček byl vyvážený a zdravý? To je otázka, kterou si mnozí z nás často kladou. Doporučení, že strava má být především pestrá a přiměřená, je zcela správné, ale nestačí. Důležité je také správné zastoupení jednotlivých potravinových skupin. Mnozí odborníci doporučují jako základ naší stravy obiloviny- to neznamená, že máme chroupat zrní, ale výrobky z obilovin – chleba, těstoviny, vločky, rýže… Další doporučenou potravinovou skupinou je zelenina a ovoce, pak následuje maso a mléko a na posledním místě jsou tuky a cukry. V tomto místě bych se ráda zamyslela nad problémem, který v poslední době hýbe světem. Jak jsem si všimla, nás zatím nerozhýbal! Ráda bych upozornila na trend posledních let, a to zavádění automatů se sycenými nápoji na školách a provozování školních „bufetů“. Jak jistě všichni víme, časté pití sycených nápojů dětem velice škodí. Nápoje s bublinkami a džusy v sobě skrývají spoustu cukrů a způsobují dětem obezitu, problémy se srdcem, v pozdějším věku se může objevit i vysoký krevní tlak. Stále více dětí podléhá módním diktátům podporovaným reklamou a ve stravování dávají přednost smaženým bramborovým lupínkům, nejrůznějším limonádám a syceným nápojům. Je tedy na nás, dospělých, abychom věnovali tomuto problému více svého času a snažili se ho řešit. Kolik rodičů ví, jaký sortiment zboží nabízejí školní bufety? O přestávkách můžete na školních chodbách potkat děti s plnou náručí smažených brambůrků, baget, čokoládových tyčinek, lízátek… To vše zapijí nějakým syceným a přeslazeným nápojem. Můžete namítat, že to je problém školy. Škola má rozhodnout o tom, jaký sortiment zboží povolí prodávat ve svém bufetu. To samozřejmě ano. Ale zajděte se podívat do školy vašeho dítěte a prohlédněte si nabídku školního bufetu a sortiment automatů s nápoji, které mají zajišťovat tzv. pitný režim dětí. Není to nic radostného. Proto chci začít spolupracovat se základními školami na Praze 13 a důležitá bude i vaše podpora. Přála bych si, aby nabídka zboží ve školních bufetech byla zaměřena především na produkty zdravé výživy a věřím, že spolu s kolegy i vedením radnice se nám podaří situaci týkající se tohoto problému zlepšit.

Jana Balašová Trčková,
členka Zastupitelstva MČ Praha 13


Školní stravování se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. Ta stanovuje pro věkové skupiny strávníků výživové normy, které sledují průměrnou měsíční spotřebu masa, ryb, mléka, mléčných výrobků, volných tuků, volného cukru, zeleniny, ovoce, brambor a luštěnin na strávníka a den v gramech. Tento tzv. spotřební koš na všech školách pravidelně kontrolujeme. V roce 1993 jsme jedni z prvních v Praze zahájili v základních školách přípravu 3 druhů jídel na výběr.
Zajímali jsme se samozřejmě i o sortiment v prodejních automatech ve všech našich základních školách. Po dohodě s vedením škol došlo k rozšíření sortimentu o ovoce a zeleninu. Vzhledem k naprostému nezájmu dětí však od toho bylo z ekonomických důvodů upuštěno. Děti si většinou přinášejí nezdravé stravovací návyky z domova a bohužel si raději koupí sladkost než ovoce. Pomeranče a jogurty, které dostanou navíc k obědu, velmi často končí v koši nebo rozmlácené na ulici. Smlou¬vy s dodavateli občerstvení jsou v kompetenci škol, úřad nemůže prodej zakázat. Naší snahou je alespoň ovlivnit sortiment. Podařilo se nám například prosadit zrušení prodeje Coca Coly. Domnívám se ale, že největší vliv na stravovací návyky dítěte má rodina, ve které vyrůstá.
Eva Ložeková, metodička školního stravování