Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Bojím se potmě chodit z ulice K Zahrádkám přes park na stanici metra Lužiny. Proč tam neuděláte veřejné osvětlení?

Bojím se potmě chodit z ulice K Zahrádkám přes park na stanici metra Lužiny. Proč tam neuděláte veřejné osvětlení?

Budování cest a veřejného vybavení v Centrálním parku je do velké míry omezeno tím, že mnoho pozemků je v soukromých rukou a vlastníci odmítají dát souhlas, aby se tam cokoli stavělo. Samozřejmě, že s nimi jednáme a některé pozemky i vykupujeme. Díky tomu se nám daří v Centrálním parku postupně dobudovávat základní infrastrukturu tak, aby co nejlépe sloužil svým návštěvníkům. I otázku kvalitního povrchu a osvětlení cesty od ulice Bronzové směrem k ulici K Zahrádkám jsme řešili poměrně dlouho. Konečně se nám podařilo majetkové záležitosti téměř zcela vyřešit, takže bylo možno připravit realizaci projektu. Asfaltovou cestu a veřejné osvětlení buduje na základě iniciativy radnice stavební a developerská společnost Trigema, která před časem v blízkosti parku dokončila několik bytových domů. Celková investice, kterou společnost Trigema městské části výstavbou cesty a osvětlení daruje, je 1,5 miliónu korun. Vybudováním osvětlené cesty přes park se konečně vyřeší stížnosti mnoha občanů, kteří v nočních hodinách procházeli se strachem parkem na stanici metra Lužiny. Stavební práce byly zahájeny 12. března a měly by být hotové do konce dubna. Vzhledem k rozsahu prací bylo nezbytné uzavřít stávající nezpevněnou cestu, proto prosím omluvte dočasně zhoršenou průchodnost parkem.

Asi jste si všimli, že v těsné blízkosti budované cesty byla před nedávnem dokončena nová malá budova. Jde o veřejné toalety, které začnou sloužit návštěvníkům Centrálního parku, jakmile se vyřeší otázka jejich provozovatele. Současně se také dokončuje objekt půjčovny holí u minigolfového hřiště, kde bylo nutné vyřešit problémy s připojením na sítě. Obě tyto stavby budou vhodným doplňkem Centrálního parku.


Praze 13 by slušel urnový háj. Uvažujete do budoucna o nějaké investici na vybudování důstojného místa, kde by se lidé potkávali a v přírodním prostředí zavzpomínali na své nejbližší?

Možností rozšíření stávajících hřbitovů nebo zřízení důstojného místa posledního odpočinku v podobě urnového háje jsme se na základě podnětu občanů naší městské části začali zabývat již před několika lety. S rozvojem Prahy 13 dochází k nárůstu obyvatel městské části a je tedy samozřejmě pravděpodobné, že časem nebude dostačovat kapacita hřbitovů Krteň a Stodůlky, které máme ve své správě. K vybudování takového místa je však třeba splnit všechny požadavky kladené na výstavbu Územním plánem hl. m. Prahy, ale i stavebním zákonem a zákony souvisejícími. V neposlední řadě je třeba mít k dispozici vhodný pozemek. Prověřovali jsme proto možnosti naše, tak i hlavního města Prahy. Bohužel, zatím se nám takový pozemek, který by splňoval požadavky dané územním plánem, velikostí a prostředím, získat nepodařilo.