Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sdělení úřadu a městské části 1

Ve věku nedožitých 62 let zemřel náhle dne 10. března 2008

pan Přemysl Berg,

člen Zastupitelstva MČ Praha 13 a místopředseda finančního výboru.

Čest jeho památce!