Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ekolistárna

Kdo a proč vyhlašuje kampaň Pták roku?

O odpověď jsme požádali Jana Plesníka, poradce ředitele Agentury ochrany krajiny a přírody ČR.

Kampaň Pták roku tradičně vyhlašuje Česká společnost ornitologická (ČSO) ve spolupráci s dalšími nevládními organizacemi jako je Český svaz ochránců přírody (ČSOP) a Fauna ČR a se státní ochranou přírody. Nejširší veřejnosti představuje určitý ptačí druh, na němž můžeme přibližít aktuální problémy péče o životní prostředí. Ptačí druh bývá vybrán tak, aby se do výzkumu jeho biologie či praktické ochrany mohl zapojit každý milovník přírody.

Ptákem roku 2008 byl zvolen dobře známý racek chechtavý. Důvodem je dramatický úbytek jeho početnosti: od konce 80. let 20. století se počet hnízdících párů na území ČR snížil nejméně o 35%. V jižních Čechách dnes vyvádí mláďata ve srovnání se stavem před 20 lety jen třetina párů. Ostatně ti, kteří si zvykli během zimních víkendových procházek k Vltavě pravidelně krmit racky, jistě potvrdí, že je v centru Prahy sněhobílých dlouhokřídlých křiklounů stále méně a méně. A to naše hlavní město zůstalo v ČR jediným významným zimovištěm racka chechtavého!

Proč z našich rybničnatých oblastí zmizely i často velmi početné kolonie racků? Přesnou odpověď na tuto otázku zatím neznáme. Právě proto, že racek chechtavý patřil dlouhou dobu mezi naprosto běžné a značně početné druhy opeřenců, ornitologové ho obdobně jako kupř. vrabce domácího přehlíželi. Úbytek racků je nejčastěji dáván do souvislosti s počkozováním jeho hnízdišť, mezi něž patří nejen rybníky, ale i další mokřady jako jsou slepá ramena řek. Jiní odborníci spatřují příčinu mizení racků z českých zemí ve znečisťování prostředí cizorodými látkami. Výzkum jihočeských biologů naznačuje, že těžké kovy nebo chlorované uhlovodíky vyvolávají úhyn a vývojové defekty zárodků ještě ve vajíčcích a také mláďat na hnízdech. Rovněž v případě racka chechtavého platí, že nejúčinnějším způsobem jeho ochrany zůstává rozumná péče o jím osídlené prostředí.

Organizátoři akce Racek chechtavý - pták roku 2008 uvítají nejen údaje o prvním příletu racků ze zimovišť, ale i o hnízdních koloniích. Bohatě ilustrovanou brožuru s podrobnými informacemi o biologii druhu a možnostech jeho ochrany mohou zájemci zdarma získat na adrese: Česká společnost ornitologická, Na Bělidle 252/34, 150 00 Praha 5 - Smíchov, tel./fax 274 866 700, e-mail cso@birdlife.czwww.birdlife.cz. Své dotazy týkající se životního prostředí můžete zasílat na lickovam@p13.mepnet.cz nebo do redakce STOPu.