Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jak zvýšit ochranu výplaty dávek poštovní poukázkou?

Chcete-li zvýšit ochranu výplaty dávek státní sociální podpory prostřednictvím poštovní poukázky, stačí udělíte-li souhlas s předáváním vašeho rodného čísla České poště. K tomuto účelu slouží speciální formulář, který si u nás můžete vyplnit hned při podávání žádosti o dávku. Bude platit pro všechny současné i budoucí výplaty všech druhů dávek SSP, které vám jsou nebo budou vypláceny poštovní poukázkou. Vaše rodné číslo nebude nikde na složence napsáno. Dojde pouze k ověření shody rodného čísla zadaného podle vámi předloženého dokladu totožnosti s námi poskytnutým rodným číslem v databázi České pošty.

Ivana Jahodová,
vedoucí odboru státní sociální podpory