Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dotazníkové šetření ukončeno

Během ledna a února probíhalo v MČ Praha 13 a MČ Řeporyje dotazníkové šetření, které zjišťovalo mezi rodinami, seniory a zdravotně postiženými jejich potřeby v oblastech sociálních služeb a kvality života. Celkem bylo vybráno 1 381 dotazníků. Dotazníky jsou nyní zpracovávány externí organizací Agora Central Europe do tzv. analýzy potřeb, která poslouží jako jeden z podkladů pro plánování sociálních služeb. Děkujeme tímto všem občanům, kteří dotazníky odevzdali nebo se podíleli na jejich distribuci.

Petr Syrový,
vedoucí oddělení prevence a rozvoje sociálních služeb OSPZ