Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kam po 5. třídě?

Základní škola Mládí 135, škola s dlouholetou tradicí rozšířené výuky jazyků přijímá na školní rok 2008/2009 žáky do 6. ročníku v osvědčených vzdělávacích programech - rozšířená výuka jazyků a základní výuka jazyků. Byli bychom rádi, kdyby název našeho vzdělávacího programu Co se v Mládí naučíš... mohl každý žák v budoucím životě dotvořit do věty: „Co jsem se v Mládí naučil, v životě jsem potřeboval.”

Kontakt a informace: PhDr. Jaroslav Vodička, vodicka@zsmladi.cz, 235 515 464, www.zsmladi.cz.

Jaroslav Vodička, zástupce ředitelky pro II. stupeň